Kinnekulletornet

Föreningen hyr Kinnekulletornet av Götene kommun och håller öppet för allmänheten på sommarhalvåret tillsammans med fotbollsklubben SIL. Vi har öppet på helgerna från maj till september. Under sommarskollovet är det öppet även på vardagar. Alla medlemmar behöver hjälpa till att stå i Kinnekulletornet, sälja inträde, glass , dryck mm.