Startavgifter och reseersättningar för medlemmar

Ersättning startavgifter

Vid av styrelsen sanktionerad orienteringstävling ersätter klubben ordinarie startavgift upp till 3 500 kr. För rankade löpare och ungdom upp till 20 år ersätter klubben alla ordinarie startavgifter.   

Eventuell efteranmälningsavgift står den enskilde löparen för. Om anmäld löpare inte kommer till start står denne själv för startavgiften.

Vid semestertävlingar (från 5 juni till 31 juli) och utlandstävlingar betalar respektive löpare alla avgifter själv. Undantag beslutas av styrelsen från fall till fall.  För O-ringen ersätter klubben den del av startavgiften, som motsvarar ordinarie startavgift. Detta gäller endast ungdomar t o m 20 år och ansökes hos kassören senast 1 oktober..

Vid skid- MTBO- och löptävling ersätter klubben den del av startavgiften som motsvaras av ordinarie startavgift vid OL-tävling.

Eventuell hyra av elektronisk stämplingsbricka betalas av den tävlande.

Ersättning resor

Reseersättningen baseras på 25 kr/mil, räknat från klubbens hemort.

Klubben ersätter kostnader för:

  • resor till tävlingar för ungdomar t o m 20 år.
  • resor till av styrelsen sanktionerade uppdrag.
  • resor med buss eller minibuss efter beslut av styrelsen.

Räkning på ovanstående resor skall vara kassören tillhanda före årsskiftet.