Kommittéer och funktionärer

Tävlingskommitté: Vakant (sammankallande), Ingemar Ros, Clas Larsson,  Torbjörn Wikstrand, Erik Svensson

 

Träningskommitté: Inger Johansson (sammankallande), Veronica Sjödin, Eric Nystrand

 

Festkommitté: Anita Nordberg, Ulla Höök, Gunvor Johansson.

 

Ansvarig för medlemsregister: Andreas Sjödin

Ansvarig för aktivitetsstöd: Per-Olof Johansson

Materialförvaltare och stugfogdar: Bo Boström, Per Gustafsson och Lars-Olof Gustafsson

Märkesansvarig: Anna-Karin Ryberg

Ansvarig för bingolotter: Ulla Höök

Studieledare: Per-Olof Johansson

Klädansvarig: Margit Ryberg

IT-kommunikatörer: Torbjörn Wikstrand

Poängtävlingar och poängberäkningar: Anna-Karin Ryberg