OK Klyftamos policy

I Klyftamo får ALLA vara med! Vi har roligt tillsammans och har en bra gemenskap.

Vi vill verka mot mobbing och utanförskap. Orientering är en sport där vi möts över generationerna och vi söker hela tiden efter nya kontakter och nya medlemmar.

Vi i Klyftamo värnar om och vill bevara skog och miljö. Vid egna arrangemang och vid deltagande i tävlingar ser vi oss som gäster i naturen.

Vi strävar efter att fysisk aktivitet ska vara positivt och glädjefullt. Vi ger varandra stöd och tar lärdom av framgångar och motgångar. Vi vill erbjuda möjligheter till regelbunden träning där alla är välkomna.

Vi främjar en miljö som är tobaksfri (både rökning och snusning).

Vi främjar en drogfri miljö och vi vill aktivt motverka tidig alkoholdebut.

Vi hushållar med klubbens resurser, medlemmarna och ekonomin. Vi tar också vara på klubbens material och vår klubbstuga.

Vi bör äta väl anpassad kost före, efter och under träningar, tävlingar, resor och läger.


Vår policy skall genomsyra all vår verksamhet i praktisk handling.