Klubbhistorik OK Klyftamo

OK Klyftamo är en orienteringsklubb som bildades 1953. Vi firade alltså 70 år 2023.

Den 8 december 1953 samlades orienterare från Götene, Lerdala och Timmersdala på Zackrissons Café (numera Götene gatukök) för att bilda föreningen. 19 personer tecknade sig för medlemskap första kvällen. Den första styrelsen bestod av:

  • Bengt Andersson, ordförande
  • Börje Leijon, vice ordförande
  • Åke Hjellström, sekreterare
  • Einar Olsson, vide sekreterare
  • Axel Höög, kassör.

Den 29 januari 1954 fick föreningen sitt namn, OK Klyftamo, vid ett möte i Timmersdala.

Den första klubbstugan som hyrdes var Bengt-Grossgården, djupt inne i Klyftamoskogen. Första träningstävlingen hölls där den 21 mars 1954. Redan på hösten 1954 kunde klubben istället hyra en stuga en bit bort i skogen, vid Storebotten.

Majstugan vid sjön Lången var föreningens första egenägda klubbstuga. Den köptes den 3 juni 1957. Med åren blev den efterhand allt mindre nyttjad på grund av att bilväg saknades. Under många år hyrdes den ut till Svenska kyrkan, men den såldes slutligen 2019.

1988 fick klubben möjlighet att genom Götene kommun överta fastigheten Nylund söder om Götene, i Bölaholm. Medlemmarna rustade upp och byggde till stugan och år 1992 kunde stugan invigas. På fastigheten fanns ett äldre förråd som med riden blev för litet. Därför planerades ett nybygge med utrymmen för material, brandsäkert arkiv och ett sammanträdesrum. Ett medlemsgäng, mest pensionärer, slutförde bygget och det kunde invigas den 26 september 1998.

Klubben har genom åren arrangerat många större orienteringstävlingar. Utöver nationella tävlingar och ett stort antal distriktsmästerskap har klubben arrangerat Natt-SM 1974 tillsammans med IK Gandvik och i egen regi Ungdoms-SM 1980. Den största utmaningen som klubben ställts inför var O-ringen 2002, där klubben hade huvudansvar för etapp 4, Götene-etappen. Dessutom hade vi tre tunga poster i centralorganisationen samt ansvar för tävlingsexpeditionen på etapperna. Under 2000-talet har vi varit delaktiga i att arrangera Ungdomens 10-mila vart fjärde år.